Grub-customizer Graficzny interfejs GRUB2


Informacje
Systemy operacyjne
Strona WWW
Ocena
3/5 - (3 votes)
Instalacja Linux
Mageia/ROSA/OMA
Manjaro/Arch yaourt grub-customizer
Mint/Ubuntu/Debian Instaluj grub-customizer
3/5 - (3 votes)

Grub Customizer jest graficznym interfejsem do konfigurowania ustawień Grub2. W trzech zakładkach znajdziemy funkcje do konfiguracji listy gruba (usuwanie/dodawanie wpisów, zmianę nazwy, dodawanie podmenu), ustawień ogólnych (wybranie domyślnego wpisu, czasu wyświetlania menu, utworzenia wpisów odzyskiwania), oraz konfiguracji wyglądu.

Niektóre z funkcji:

  • edycja listy wpisów (zmiana kolejności, zmiana nazw, dodawanie oraz usuwanie wpisów),
  • zmiana domyślnie bootowanego systemu,
  • ukrycie oraz konfiguracja czasu wyświetlania menu,
  • ukrycie wpisów dotyczących trybu recovery,
  • zmiana rozdzielczości GRUBa, kolorów w menu oraz obrazu tła,
  • bootowanie z obrazu ISO, zmiana parametrów bootowanego jądra etc.

Skomentuj